portretter

Inntrykk, følelser og opplevelser er hva Amalie ønsker å formidle med sine uttrykk. Det gjelder også i portrettene. Men her kommer også personlighet, karisma og utstråling inn og berører prosessen, noe som er utfordrende nok i seg selv. Likevel er det når kjærligheten står i veien og tar plass, at Amalie synes portrettering er spesielt vanskelig. Derfor trener hun på de hun er mest glad i – sine nærmeste.